Wrzesień 6, 2013

Oferta

USŁUGI PROJEKTOWE

Świadczymy usługi projektowe w branżach architektonicznej,
konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej w zakresie:

OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH:

Rozbudowy i modernizacji istniejących zakładów
Projektów i analiz planowanych nowych zakładów

OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

Nowo projektowanych zespołów wielofunkcyjnych
Obiektów hotelarsko gastronomicznych
Projekty zmiany sposobu użytkowania, modernizacji, rozbudowy istniejących obiektów w centrach miast obiętych ochroną konserwatorską

BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO:

Indywidualnych domów jednorodzinnych i rezydencji
Budynków wielorodzinnych i założeń urbanistycznych
Adaptacji typowych projektów domów jednorodzinnych

OBIEKTÓW SPORTOWYCH

OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Jak również:

PROJEKTÓW KOLORYSTYK ELEWACJI

PROJEKTÓW WNĘTRZ