Wrzesień 6, 2013

Obsługa inwestycji

  • Doradztwo i analizy przy wyborze terenów pod inwestycje
  • Poszukiwanie terenów, nieruchomości pod inwestycje oraz sprawdzanie ich stanów prawnych
  • Reprezentacja inwestorów wobec organów państwowych i samorządowych
  • Prowadzenie spraw formalno-prawnych inwestycji
  • Prace studialne i specjalistyczne oceny
  • Prowadzenie usług nadzoru inwestorskiego
  • Prowadzenie ksiąg obiektów
  • Świadectwa energetyczne obiektów